Konrad Kozioł 
adwokat
wspólnik

Dyrektor Departamentu prawa procesowego

Dane kontaktowe:
tel. 790 869 469
e-mail: konrad.koziol@kozioliwspolnicy.pl

W 2006 r. ukończył I Liceum Ogólnokształcące imienia Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. Następnie odbył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W 2012 r. w czasie studiów odbył praktykę w Trybunale Konstytucyjnym. W 2015 r. ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II we współpracy z Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology. W 2015 r. odbył trzymiesięczną praktykę w ramach programu Erasmus+ w Kancelarii Prawnej DBS Law w Birmingham, w Wielkiej Brytanii.

W latach 2014-2017 aktywnie uczestniczył i działał w lokalnych oraz ogólnopolskich strukturach akademickich. Do ważniejszych w tym okresie funkcji zalicza się członkostwo w Radzie Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w latach 2014-2015, a w jej ramach w Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Następnie od 09.2015 do 09.2017 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Rady Doktorantów i Senatora KUL, a także w tym czasie był członkiem Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, członkiem Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów.

W latach 2016-2017 pełnił przez dwie kadencje funkcję Przewodniczącego Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich, w którego skład wchodzą Samorządy Doktorantów Uniwersytetów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Uczestniczył także w plenarnych posiedzeniach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, a w jej ramach także w posiedzeniach Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (2016-2017). Został powołany do Rady Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej jako przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów w 2016 r.

Za swoją działalność na rzecz społeczności akademickiej nagradzany przez Rektora KUL w 2014, 2015 i 2016 r.

Od 2020 r. wspólnik w Kancelarii Kozioł i Wspólnicy i w jej ramach Dyrektor Departamentu prawa procesowego.

Autor licznych opracowań z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa karnego i prawa rodzinnego.

Andrzej Zalewski
prawnik
wspólnik
Dyrektor Departamentu prawa materialnego

Dane kontaktowe:
tel. 607 335 887
e-mail: andrzej.zalewski@kozioliwspolnicy.pl

Prawnik z ponad 8-letnim doświadczeniem z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa o gospodarce nieruchomościami. W swojej pracy przede wszystkim nastawiony jest na znalezienie kompleksowego rozwiązania z uwzględnieniem wszelkich potrzeb i oczekiwań klienta. Prowadząc działalność, wielokrotnie stykał się ze sprawami z pozoru beznadziejnymi, które wymagały zdecydowanych i śmiałych działań. Wielokrotnie prowadził negocjacje w imieniu klientów z bankami, organami administracji publicznej oraz kontrahentami. Tworzył innowacyjne rozwiązania w celu zapewnienia klientom najlepszej ochrony prawnej.

Specjalizuje się w negocjacjach z podmiotami z sektora finansowego oraz budowlanego, a także w procesach nadzoru sprzedaży spółek zagranicznym inwestorom. Z pasją i oddaniem angażuje się w rozwój sektora NGO: fundacji i stowarzyszeń, wspierając ich bieżącą działalność. Jego bogate doświadczenie zawodowe czyni z niego wszechstronnego eksperta w różnorodnych obszarach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Od 2007 do 2011 r., odbywał studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji, na renomowanej Uczelni im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, już w trakcie, których odbywał praktykę zawodową w kancelarii radcowskiej, a następnie adwokackiej, gdzie zajmował się prawem gospodarczym, nieruchomościami oraz prawem cywilnym. W latach 2010 – 2012 pracował w Departamencie Windykacji Prawnej jako prawnik w Sygma Banque Société Anonyme, gdzie był odpowiedzialny za obszar windykacji należności oraz prawa bankowego. Pracował też w Ministerstwie Sprawiedliwości w Dziale Deregulacji i Strategii, gdzie zajmował się projektami z zakresu prawa gospodarczego międzynarodowego — ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa handlowego.

Powyższe doświadczenie i pasja zaowocowało założeniem w 2013 r. kancelarii zajmującej się tematyką prawa gospodarczego oraz nieruchomościami. 

Od 2020 r. wspólnik w Kancelarii Kozioł i Wspólnicy i w jej ramach Dyrektor Departamentu prawa materialnego.